Boka ditt golfpaket på
0144 - 121 60
Boka ditt golfpaket på
0144 - 121 60
Ombergs Golf  /  Golf & Greenfee  /  Lokala Golfregler

Lokala regler för Ombergs Golf Resort

LOKALA REGLER FÖR OMBERGS GOLF RESORT


Följande lokala regler gäller för allt spel på klubben om inte annat beslutas för en specifik tävling.

Tidvis kan tillfälliga lokala regler gälla och dessa anslås då vid receptionen i klubbhuset.

 

Out of Bounds (Regel 27-1)

Gränsen för Out of Bounds på hål 6, 7 och 15 definieras av staketstolpar med vitmålade toppar. Gränsen för out of bounds på hål 3 definieras av den belagda vägen på vänster sida. En boll är out of bounds när hela bollen ligger på eller bortom vägen.

 

Onormala Markförhållanden (MUA) (Regel 25-1)

a. Skador i bunker, såsom blottade stenar, gropar eller fåror, orsakade av rinnande vatten är mark under arbete.

b. Dräneringar täckta av sand, singel, grovt grus, småsten eller gräsklipp på spelfältet är mark under arbete.

c. Myrstackar är mark under arbete varifrån spel är förbjudet.

 

Flyttbara hindrande föremål (Regel 24-1)

Stenar i bunkrar är flyttbara hindrande föremål.

 

Skydd av unga träd och buskar (Regel 24-2)

Skydd av unga träd identifierade med stödpinnar. Om ett sådant träd eller dess stödpinne påverkar en spelares stans eller området för hans avsedda sving, måste bollen lyftas, utan plikt, och droppas enligt Regel 24-2b (Oflyttbart hindrande föremål).

Bollen får rengöras när den lyfts enligt denna lokala regel.

Undantag; En spelare får inte ta lättnad enligt denna lokala regel om

(a) det är uppenbart orimligt för honom att slå ett slag på grund av inverkan av något annat än trädet, eller

(b) inverkan av trädet bara skulle uppstå genom användade av en onödigt onormal stans, sving eller spelriktning.


Avståndsmätare (Regel 14-3)

En spelare får skaffa sig information om avstånd genom att använda en avståndsmätare.

Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare för att även bedöma eller mäta andra förhållanden, som skulle kunna påverka hans spel (tex nivåskillnader, vindstyrka, osv), bryter spelare mot regel 14-3.

 

Organisk del av banan (Regel 13-1)

Stenmuren runt green på hål 9 samt stenröset på vänstra sidan av hål 12 är en organisk del av banan. Lösa delar av dessa får inte avlägsnas. Bollen måste spelas som den ligger eller förklara den ospelbar, med ett slags plikt,  enligt Regel 28.

 

Plikt för brott mot lokala regler

Matchspel - Förlorat hål; Slagspel - Två slag


Lokala regler faställda 2016-03-07 av Simon Ahlberg, FörbundsdomareKontakt

Företagsvänner

Ariom Reklambyrå i Linköping och Norrköping